Adriënne von SpeyrAdriënne von Speyr  

De grote mystika uit BaselDe grote mystika uit Basel  

Bron van deze pagina's: Juniper's homepage (Erhard Schmidt). Vertaling: Peter de Bruin 2005

Kaart van BaselWoning in Basel

Woning in Basel (Münsterplatz 4)

Leven
en mystiek

Adriënne von Speyr, de grote en toch nauwelijks bekende mystika uit Basel. Zelfs in de Rooms-katholieke kerk is zij tot op heden weinig bekend. Haar leven: een unieke, volkomen overgave aan God, een unieke dienst aan de kerk en aan de mensen. De tijd schijnt nog niet rijp te zijn om haar buitengewone betekenis voor Kerk en geloof te meten.

!Van buitenaf gezien stond Adriënne von Speyr als praktizerend arts, als echtgenote van een hoogleraar in de geschiedenis voor de Universiteit Basel met alle daarbij horende maatschappelijke verplichtingen, als opvoedster van twee kinderen, midden in het leven. Haar liefdevolle wezen, haar hulpvaardigheid, haar humor, haar charme, haar werkelijkheidszin, haar uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel, haar rechtstreeksheid waren voor allen duidelijk. Van binnen bekeken, zelfs voor de naaste familieleden nauwelijks waarneembaar, leefde zij een leven van volledige overgave aan God.

De eerste jaren van haar leven na de bekering op allerheiligen 1940 waren vervuld door een zich machtig over haar uitstortende schouw van goddelijke geheimen, waren een unieke oefening voor haar eigenlijke zending, de stichting van een lekengemeenschap en de uitlegging van de heilige schrift. In haar bestaan vormden het leven in de wereld en het leven in God een eenheid.

Enkele gegevens uit haar leven

 1. 20.9.1902 Geboren in La Chaux-de-Fonds, Zwitserland
 2. 1908 Ontmoeting met de H.Ignatius van Loyola
 3. Nov.1917 beeldvisioen van de Moeder Gods
 4. 1923 Eindexamen en aanvang studie medicijnen
 5. Sept.1927 Huwelijk met prof. Emil Dürr
 6. 1928 Staatsexamen
 7. 1929-1930 Vrouwenhospitaal
 8. 15.4.1931 Opening artsenpraktijk in Basel, Eisengasse 5
 9. 12.2.34 Overlijden prof. Dürrs
 10. 29.2.36 Huwelijk met prof. Werner Kaegi
 11. April 1940 Ontmoeting met Hans Urs von Balthasar
 12. 1.Nov.1940 Opname in de katholieke kerk (Feest van Allerheiligen)
 13. Begin van een volheid van mystieke ervaringen
 14. 17.9.67 Gestorven (Feest van de H. Hildegard)
 15. Begraven op haar 65. verjaardag
Een kleine selectie uit haar werken

 1. Aus meinem Leben (autobiografie tot 1926)
 2. Die Bergpredigt. Betrachtungen über Matthäus 5-7. (1948)
 3. Passion nach Matthäus (1957)
 4. Das Johannesevangelium (4 delen, 1948-1949)
 5. Markus
 6. Der erste Korintherbrief (1956)
 7. Der Epheserbrief (1949)
 8. Die katholischen Briefe (2 delen, 1961)
 9. Die Apokalypse (1950)
 10. Magd des Herrn (1948)
 11. Die Welt des Gebetes (1951)
 12. Das Geheimnis des Todes (1953)
 13. Der grenzenlose Gott (1955)
 14. Das Angesicht des Vaters (1955)
 15. Die Beichte (1960)
 16. Das Buch vom Gehorsam (1966)
 17. Das Allerheiligenbuch 
 18. Kreuz und Hölle (2 delen)
 19. Das Wort und die Mystik (2 delen)
 20. Das Geheimnis der Jugend (autobiografie)
Alle werken zijn uitgegeven door Johannes-Verlag, Einsiedeln.

www.peterdebruin.net

free website
hit counter