What is this sound that I hear,
   coming to me from afar?
What beautiful sound is this,
   that invades me, captives me?
Its happiness gives me such a feeling of life
It fills me with a desire to go forth into the world
It gives me a joy that makes me ready for action
Through this music I feel myself in love with life.

It seems to be coming to me from a far distance
As I sit, listening,
   my surroundings sink away,
     and I am raised above the world.
What is this sound that has sunk the world?
Taken by this note I travel upwards to its source
Its beauty gathers me into itself
And as I listen,
   I follow
     to that distant place from whence it has come.
Hazrat Inayat Khan
Wat is deze klank die ik hoor,
   komende tot mij van verre?
Wat wonderschoon geluid is dit,
   dat mij binnendringt, in beslag neemt?
Zijn geluk geeft mij zo'n sensatie van leven
Het vult mij met verlangen uit te gaan in de wereld
Het schenkt mij een vreugde die gereed maakt tot daden
Door deze muziek voel ik mij in minne met 't leven.

Zij schijnt tot mij te komen van een grote afstand.
Als ik luisterende nederzit,
   zinkt mijn omgeving weg
     en wordt ik verheven boven de wereld.
Wat is deze klank die de wereld heeft verzonken?
Ingenomen door deze toon reis ik omhoog naar zijn oorsprong
Zijn schoonheid verzamelt mij tot zichzelf
En terwijl ik luister
   volg ik
     naar die verre plek van waar hij gekomen is.
Hazrat Inayat Khan

www.peterdebruin.net [Vertaling: Peter J. de Bruin, 1984]